IMI - Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn 1250K Active
IMI - Tiên Giới Chiến
Tác giả: Zozohoho
Thời gian: 8 tháng trước
Bản tóm tắt:
 • Chương 1-1: Prologue
 • Chương 1-2: Thành viên đơn vị đặc biệt
 • Chương 2: Đòn phủ đầu
 • Chương 3: Nguyên nhân của đám mây hình nấm
 • Chương 4: Màn chắn
 • Chương 5: Kích chiến
 • Chương 6: Dọn rác
 • Chương 7: Khai chiến
 • Chương 8: Không chiến
 • Chương 9: Không chiến (2)
 • Chương 10: Vô đề
 • Chương 11: Lý do ngưng chiến
 • Chương 12: Phản công
 • Chương 13: Sức mạnh áp đảo và nhượng quyền
 • Chương 14: Bình cũ rượu mới
 • Chương 15: Kim đan chiến nguyên anh
 • Chương 16: Nhân - thần đối thoại
 • Chương 17: Tàn cục
 • Chương 18: Từ biệt
 • Chương 19: Chợ tiên giới
 • Chương 20: Chợ tiên giới (2)
 • Chương 21: Tập kích lúc hửng đông (1)
 • Chương 22: Tập kích lúc hửng đông (2)
 • Chương 23: Phi Kiếm vs Stellar
 • Chương 24: Kiếm trận chi uy
 • Chương 25: Hậu phương chiến hỏa và bên trong hắc ám
 • Chương 26: Thần tộc - thần tộc. Chiến !
 • Chương 27: Thiên kiếm vs siêu pháo
 • Chương 28: Nhắc tới Kiều Nguyệt Nga
 • Chương 29: Trận chiến thứ hai, khai màn
 • Chương 30: Huyền tiên đốc chiến
 • Chương 31: Tiên phàm giao tranh
 • Chương 32: Chuyển nhượng
 • Chương 33: Nhiệt huyết của người trẻ tuổi
 • Chương 34: Đội hình con quay
 • Chương 35: Nói đến cao thủ
 • Chương 36: Tìm người đánh cao thủ
 • Chương 37: Hợp kích, giết huyền tiên
 • Chương 38: Cối xay thịt khổng lồ
 • Chương 39: Trong phòng chỉ huy
 • Chương 40: Thiên sứ quân đoàn
 • Chương 41: Thợ săn Artemis
 • Chương 42: Bạch cửu vĩ
 • Chương 43: Vô đề
 • Chương 44
 • Chương 45: King của Trường Sinh Đảo
 • Chương 46: King của Trường Sinh Đảo (2)
 • Chương 47: Rời khỏi kết giới
 • Chương 48: Giải thích
 • Chương 49: Thần uy phủ xuống
 • Chương 50: Nói về các cận giới hoàng
 • Chương 51: Thế giới lực - sức mạnh của giới hoàng
 • Chương 52: Queen của IMI
 • Chương 53: Đấu luyện
 • Chương 54: Chấn động từ A Tỳ Ngục
 • Chương 55: Chấn động từ A Tỳ Ngục (2)
 • Chương 56: Phản lĩnh vực
 • Chương 57: Vô đề
 • Chương 58: Thiên đạo pháp luân
 • Chương 59: Hỗn độn tù lung
 • Chương 60: Thế giới không có bọn họ
 • Chương 61: Khoảng lặng yên bình
 • Chương 62: Khoảng lặng yên bình (2)
 • Chương 63: Picnic bờ hồ (1)
 • Chương 64: Picnic bờ hồ (2)
 • Chương 65: Mặc Gia và Thiết Khôi Lỗi (4)
 • Chương 66: Mặc Gia và Thiết Khôi Lỗi
 • Chương 67: Mặc Gia và Thiết Khôi Lỗi (2)
 • Chương 68: Mặc Gia và Thiết Khôi Lỗi (3)
 • Chương 69: Mặc Gia và Thiết Khôi Lỗi (4)
 • Chương 70: Ngôi nhà nhỏ trong thung lũng hoa
 • Chương 71: Mặc Gia và Thiết Khôi Lỗi (5)
 • Chương 72: Chuẩn bị chiến tranh
 • Chương 73: Chuẩn bị chiến tranh (2)
 • Chương 74: Claude cuvelier
 • Chương 75: Robert mullins
 • Chương 76: Chúng ta có phải kẻ xâm lược xấu xa !?
 • Chương 77: Thiên Không thành chi chiến
 • Chương 78: Thiên Không thành chi chiến (2)
 • Chương 79: Thiên Không thành chi chiến (3)
 • Chương 80: Phụ chương 02 - Thần tộc - Thần Mạch - Thần giới
 • Chương 81: Thiên Không thành chi chiến (4)
 • Chương 82: Thiên Không thành chi chiến (6)
 • Chương 83: Thiên Không thành chi chiến (6)
 • Chương 84: Thiên Không thành chi chiến (7)
 • Chương 85: Thiên Không thành chi chiến (8)
 • Chương 86: Thiên Không thành chi chiến (9)
 • Chương 87: Thiên Không thành chi chiến (10)
 • Chương 88: Tiên đài - cận giới hoàng
 • Chương 89: Ren vs Đạm Băng Băng
 • Chương 90: Oan gia ngõ hẹp
 • Chương 91: Oan gia ngõ hẹp (2)
 • Chương 92: Sơn hà xã tắc đồ
 • Chương 93: Mặc gia diệt vong (1)
 • Chương 94: Mặc gia diệt vong (2)
 • Chương 95: Mặc gia diệt vong (3)
 • Chương 96: Chiến trường ở tầng trời thứ mười sáu
 • Chương 97: Đế thức
 • Chương 98: Bàn về bảo khí
 • Chương 99: Át chủ bài (1)
 • Chương 100: Át chủ bài (2)
 • Chương 101: Át chủ bài (3)
 • Chương 102: Siêu cấp cự thú chiến đấu
 • Chương 103: Vô giới
 • Chương 104: Ma giới
 • Chương 105: Ý thức song song
 • Chương 106: Chạy đua cùng ma quái
 • Chương 107: Tính mạng chơi vơi
 • Chương 108: Ma cây chụm lại
 • Chương 109: Khi hắn tỉnh lại, vận xui lại tác quái
 • Chương 110: Tu ma, tu ma
 • Chương 111: Tu ma, tu ma (2)
 • Chương 112: Tu ma, tu ma (3)
 • Chương 113: Vài phút trước
 • Chương 114: Minh Ngục Khuyển (1)
 • Chương 115: Minh Ngục Khuyển (2)
 • Chương 116: Minh Ngục Khuyển (3)
 • Chương 117: Nửa năm
 • Chương 118: Bảng đo chiến lực mới
 • Chương 119: Phụ Chương 3: Dự án Fake Queens (1)
 • Chương 120: Phụ Chương 3: Dự án Fake Queens (3)
 • Chương 121: Về cái nhìn của Trung Thành
 • Chương 122: Ở một thế giới khác
 • Chương 123: Ở một thế giới khác (2)
 • Chương 124: Giao mùa
 • Chương 125: Thánh đường đối thoại
 • Chương 126: Chợ tiên giới (3)
 • Chương 127: Cổ thư
 • Chương 128: Hoài Nam ở Ma giới
 • Chương 129: Shaorin vs Ren
 • Chương 130: Hợp mưu
 • Chương 131: Để tìm ra con đường của riêng mình
 • Chương 132: Đồng đội mới
 • Chương 133: Thế hệ thứ năm
 • Chương 134: Thế hệ thứ năm (2)
 • Chương 135: ShenJian
 • Chương 136: Thí luyện khai màn
 • Chương 137: Quy tắc thí luyện
 • Chương 138: Ngài gấu tốt bụng yêu trẻ em
 • Chương 139: Đoàn chiến (1)
 • Chương 140: Đoàn chiến (2)
 • Chương 141: Đoàn chiến (3)
 • Chương 142: Cùng phá luật
 • Chương 143: Giáp mặt
 • Chương 144: Xạ thủ vs Tiễn thủ
 • Chương 145: Tái ngộ - Vạn Tiễn Triều Tịch
 • Chương 146: Toàn lực - Nguyên thần xuất khiếu vs Nguyên tố thân thể
 • Chương 147: Nữ cường
 • Chương 148: Luân hồi chi cảnh
 • Chương 149: Nữ đại mười tám biến
 • Chương 150: Đổi vai đăng tràng
 • Chương 151: Cecilia vs Mặc Sương Vũ
 • Chương 152: Đồng hoa ký ức còn lưu lại
 • Chương 153: Sâm La Vạn Tượng vì ngài khóc than
 • Chương 154: Kết tội
 • Chương 155: Đúng sai và quang ám
 • Chương 156: Long hoàng phong ấn
 • Chương 157: Lệnh triệu tập
 • Chương 158: Hộ giá
 • Chương 159: Hoàng Kim thánh giả
 • Chương 160: Người đến từ vận mệnh
 • Chương 161: Sát lục chi đạo
 • Chương 162: Dàn hậu cung mạnh mẽ nhất Lục Đạo
 • Chương 163: Athena
 • Chương 164: Athena (2)
 • Chương 165: Athena cường ngạnh
 • Chương 166: Athena tuyệt sát
 • Chương 167: Ý chí của Giới Hoàng
 • Chương 168: Cực lạc thế giới...
 • Chương 169: Kị sĩ hoa hồng
 • Chương 170: Một đòn mạnh nhất Lục Đạo
 • Chương 171: Dư âm (1)
 • Chương 172: Lữ hành
 • Chương 173: Lang nha thành và lang huyết hội
 • Chương 174: Lang nha thân sĩ thật mạnh mẽ
 • Chương 175: Lang nhân huyết luyện
 • Chương 176: Lang tộc đặc tính
 • Chương 177: Một lần nữa xuất thế
 • Chương 178: Bình cũ rượu mới
 • Chương 179: Thục Sơn
 • Chương 180: Cáo biệt
 • Chương 181: King và Fake Queen
 • Chương 183: Nhân lực cực hạn
 • Chương 184: Cái giá của cảm xúc
 • Chương 185: Đông hải
 • Chương 186: Tôm cua cá và sát nghiệp
 • Chương 187: Nhân loại và bầu trời
 • Chương 188: Thiên và Thần
 • Chương 189: Điện thoại đường dài
 • Chương 190: Cướp của, giết thần
 • Chương 191: Thánh nữ hộ giá
 • Chương 192: Aura Pillar*
 • Chương 193: Thần - Tiên chi chiến (1)
 • Chương 194: Thần - Tiên chi chiến (2)
 • Chương 195: Thần - Tiên chi chiến (3)
 • Chương 196: Thần chiến tranh
 • Chương 197: Gọi về đây tấm khiên bảo hộ
 • Chương 198: Ren vs Ares
 • Đứng đầu