Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Ngôn Tình 130K Active
Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin
Tác giả: Sky Kaledin
Thời gian: 8 tháng trước
Bản tóm tắt:
 • Chương 1-1: Xuyên không
 • Chương 1-2: Xuyên không
 • Chương 1-3: Xuyên không
 • Chương 1-4: Xuyên không
 • Chương 1-5: Xuyên không
 • Chương 2: Gặp toàn soái ca
 • Chương 3: Thiên tử chẳng là gì
 • Chương 4: Bị đem đi bất ngờ
 • Chương 5: Kế hoạch đi chơi thảm bại
 • Chương 6: Tới kinh thành - Đụng mặt Lục Vương gia
 • Chương 7: Giao ước đêm tân hôn
 • Chương 8: Lãnh cung thẳng tiến!
 • Chương 9: Gặp lại
 • Chương 10: Đều là kẻ lừa gạt!
 • Chương 11: Hắc Long Bang. Chạm mặt
 • Chương 12: Nàng thật to gan?
 • Chương 13: Yến tiệc
 • Chương 14: Yến tiệc (2)
 • Chương 15: Hảo hảo dạy dỗ nàng...
 • Chương 16: Đùa vui
 • Chương 17: Dạy dỗ. Mơ đẹp
 • Chương 18: Nhất tiễn xuyên tâm
 • Chương 19: Gặp lại bằng hữu
 • Chương 20
 • Chương 21: Kế hoạch trở về lãnh cung [1]
 • Chương 22: Kế hoạch trở về lãnh cung [2]
 • Chương 23: Hội tụ
 • Chương 24: Lệ Công chúa
 • Chương 25: Quái dị
 • Chương 26: Không còn ở bên [1]
 • Chương 27: Không còn ở bên [2]
 • Chương 28: Không còn ở bên [3]
 • Chương 29: Thối nam nhân
 • Chương 31: Xuất hiện
 • Chương 32: Nguyệt Tiêu
 • Chương 33: Đại náo Phong gia trang [1]
 • Chương 34: Quá khứ & Hoán đổi [1]
 • Chương 35: Thân phận
 • Chương 36: Kế hoạch đào tẩu
 • Chương 37: Mê Hương Đỉnh [1]
 • Chương 38: Mê Hương Đỉnh [2]
 • Chương 39: Giải quyết
 • Chương 40: Hội ngộ
 • Chương 41: Quyết đấu
 • Chương 1: Xuyên không
 • Đứng đầu