Ta Gả Cho Một Công Tử Mà Ta Không Yêu

Ngôn Tình 80K Active
Ta Gả Cho Một Công Tử Mà Ta Không Yêu
Tác giả: Zhihu
Muộn nhất: Chương 16
Thời gian: 8 tháng trước
Bản tóm tắt:

Giới thiệu:Ta gả cho một công tử mà ta không yêu.Công tử không có chỗ nào không tốt cả, chỉ có điều, ta không quen biết chàng ấy.Cũng không phải là hoàn toàn không biết, Ngũ Hoàng Tử Hiền Vương Sở Tịnh Quân là cái tên không còn xa lạ trong thành Tân An này, chỉ có điều những nhân vật tầm cỡ này ta chưa từng được diện kiến qua.Theo như lời thiên hạ truyền miệng, Sở Tịnh Quân còn có một bạch nguyệt quang mà chàng ấy yêu tha thiết, cho nên ta biết công tử cũng không hề thích ta.Trùng hợp thật đấy!!!

Đứng đầu