Con Đường Cứu Thế Bắt Đầu Từ Livestream Huyền Học

Khác 650K Active
Con Đường Cứu Thế Bắt Đầu Từ Livestream Huyền Học
Tác giả: Lí Môi Khôi
Muộn nhất: Chương 91
Thời gian: 8 tháng trước
Bản tóm tắt:

GIỚI THIỆU:Nếu như nói trên thế giới còn có chuyện thảm hơn cả xuyên thành một người dẫn chương trình tục tĩu khét tiếng, đại khái chính là sau khi xuyên xong, đồng thời còn nhìn thấy một cái đồng hồ đếm ngược ngày tận thế nhưng không có đánh dấu thời gian.Không ai biết thảm họa này sẽ xảy ra vào thời điểm nào và dưới hình thức nào.Hiện tại trước mặt Kỷ Hoài Xuyên chỉ có một con đường.Giả vờ là một bậc thầy huyền học và sử dụng hệ thống dự đoán để thu thập số mệnh và nhìn thấy chuỗi số trước khi đếm ngược kết thúc.Sau đó, cứu thế.

Đứng đầu