Độc Tôn Thiên Hạ

Khác 430K Active
Độc Tôn Thiên Hạ
Tác giả: Chi Vũ
Thời gian: 8 tháng trước
Bản tóm tắt:
 • Chương 1: 1: Gia Chủ Mới
 • Chương 2: 2: Thực Lực Gia Tăng
 • Chương 3: 3: Có Thể Cáng Đáng Được
 • Chương 4: 4: Nhà Họ Diệp Không Sợ Bất Kỳ Kẻ Nào
 • Chương 5: 5: Mời Thầy Dạy
 • Chương 6: 6: Lấy Tiền Đè Chết Ngươi
 • Chương 7: 7: Đổng Thiên Cơ
 • Chương 8: 8: Nhân Phẩm Của Ông Khiến Ta Bội Phục Tận Đáy Lòng
 • Chương 9: 9: Đồ Ngốc
 • Chương 10: 10: Lại Là Một Đại Sư Lục Phẩm!
 • Chương 11: 11: Không Có Đồ Cao Cấp Hơn Sao
 • Chương 12: 12: Ta Nói Muốn Tất Cả Không Phải Chỉ Báu Vật Trấn Tiệm
 • Chương 13: 13: Tâm Nguyện Của Con Chính Là Cố Gắng Tu Luyện
 • Chương 14: 14: Ai Cho Muội Cái Gan Đó
 • Chương 15: 15: Tài Nguyên Đầy Đủ Tu Luyện Cho Tốt
 • Chương 16: 16: Kiếm Thuật Cơ Bản
 • Chương 17: 17: Cửu Cửu Thiên Kiếp
 • Chương 18: 18: Là Địch Hay Là Bạn
 • Chương 19: 19: Rốt Cuộc Đã Xảy Ra Chuyện Gì
 • Chương 20: 20: Đi Biên Giới
 • Chương 21: 21: Tại Sao Trong Danh Sách Lịch Luyện Lại Không Có Con
 • Chương 22: 22: Hình Như Con Vô Địch Rồi!
 • Chương 23: 23: Cất Nhắc Tống Sương Lên Làm Phó Sứ
 • Chương 24: 24: Cốc Vạn Tâm Sẽ Không Dễ Dàng Lùi Bước
 • Chương 25: 25: Không Ngờ Có Ngày Buồn Rầu Vì Không Tiêu Hết Tiền
 • Chương 26: 26: Cốc Vạn Tâm Đột Nhiên Biến Mất!
 • Chương 27: 27: Linh Thạch Ta Có Rất Nhiều Đừng Sợ Ta Không Mua Nổi
 • Chương 28: 28: “con Luyện Thành Thí Thần Cửu Thức Rồi!”
 • Chương 29: 29: Mạnh Dạn Làm Đi
 • Chương 30: 30: Chính Sách Mới
 • Chương 31: 31: Đại Bá Quá Đẹp Trai
 • Chương 32: 32: Công Pháp Thông Dụng
 • Chương 33: 33: Tài Năng Nở Muộn
 • Chương 34: 34: Bốn Thanh Niên
 • Chương 35: 35: Tùy Hổ Trọng Thương
 • Chương 36: 36: Cứu Sống Tùy Hổ
 • Chương 37: 37: Bí Quá Hóa Liều
 • Chương 38: 38: Tống Sương Để Ta Lo
 • Chương 39: 39: Tìm Thấy Ngươi Rồi
 • Chương 40: 40: Dùng Tay Chém Đầu
 • Chương 41: 41: Ta Đến Để Thương Lượng
 • Chương 42: 42: Gia Tộc Họ Quá Tệ
 • Chương 43: 43: Miếu Ăn Mày
 • Chương 44: 44: Người Diệp Gia Sẽ Làm Thế Nào
 • Chương 45: 45: Lý Tình Nhi Thua
 • Chương 46: 46: Diệp Gia Xưa Không Bằng Nay
 • Chương 47: 47: Chèn Ép Diệp Gia
 • Chương 48-49
 • Chương 50-51
 • Chương 52-53
 • Chương 54: 54: Cả Đời Viện Trưởng
 • Chương 55-56
 • Chương 57: 57: Câu Cá
 • Chương 58: 58: Con Rùa Khổng Lồ
 • Chương 59: 59: Muốn Phương Hướng
 • Chương 60-61
 • Chương 62: 62: Đại Vũ Giới
 • Chương 63: 63: Tin Tốt
 • Chương 64: 64: Tin Tức
 • Chương 65: 65: Hội Tuý Mộng
 • Chương 66-67: Không Từ Bỏ - Sự Thật
 • Chương 68: 68: Thay Đổi Của Từng Người
 • Chương 69-70
 • Chương 71: 71: Đích Thân Tới Gặp Ta
 • Chương 72: 72: Ngươi Phải Thay Hắn Bồi Thường
 • Chương 73: 73: Đây Là Sự Khác Biệt Của Hai Người
 • Chương 74: 74: Túy Mộng Hội Kết Thúc
 • Chương 75-76
 • Chương 77: 77: Diệp Hoàng Mạnh Đến Thế
 • Chương 78: 78: Họ Diệp Quá Ngang Ngược
 • Chương 79: 79: “ta Nhận Thua!”
 • Chương 80: 80: “ta Nhất Định Sẽ Bắt Ngươi Về Quy Án”
 • Chương 81-82
 • Chương 83: 83: Trở Mặt
 • Chương 84: 84: Ra Tay
 • Chương 85-86
 • Chương 87: 87: Khởi Đầu Mới
 • Chương 88-89
 • Chương 90-91
 • Chương 92: 92: Ta Muốn Tháo Dỡ Túy Mộng Lâu
 • Chương 93: 93: Thiên Trận Thạch
 • Chương 94: 94: Lò Luyện Linh Lực
 • Chương 95: 95: Tháp Khởi Nguyên Vạn Vật!
 • Chương 96-97
 • Chương 98: 98: Kính Hồ
 • Chương 99: 99: Chiêu Mộ
 • Chương 100-101
 • Chương 102: 102: Diệp Chấn Tông Và Diệp Chấn Diệu
 • Chương 103: 103: Tùy Vũ Gia Chủ Đâu
 • Chương 104-105
 • Chương 106-107
 • Chương 108-109
 • Chương 110-111
 • Chương 112-113
 • Chương 114: 114: Đụng Nhầm Người
 • Chương 115: 115: Cửa Khẩu Bình Dương
 • Chương 116-117
 • Chương 118: 118: Mua Một Suất
 • Chương 119-120
 • Chương 121: 121: Một Trăm Thùng
 • Chương 122-123
 • Chương 124: 124: Thương Vương
 • Chương 125-126
 • Chương 127: 127: Chiến Đấu Bắt Đầu!
 • Chương 128-129
 • Chương 130: 130: Thiên Tiên Tử
 • Chương 131: 131: Sói Nữ Đối Chiến Hầu Nữ
 • Chương 132-133
 • Chương 134-135
 • Chương 136-137
 • Chương 138-139
 • Chương 140-141
 • Chương 142: 142: Cứu Thế Giới
 • Chương 143: 143: Trồng Cây
 • Chương 144-145
 • Chương 146-147
 • Chương 148-149
 • Chương 150: 150: Gấu Chủ
 • Đứng đầu