• Ta có vô hạn quái vật thẻ bài giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com xuyên qua Mạt Nhật thế giới, người ở đây người đều nắm giữ lấy thẻ bài sức mạnh siêu phàm. Lộ thánh nắm giữ lấy đánh giết quái vật l...
  1560K
 • Toàn dân xuyên việt đến đáy biển băng quật.Chu vi bị một mặt diện vách băng cách trở. Chỉ có lựa chọn một mặt vách băng, dùng trên tay bản thảo đem đập nát, mới có thể đi vào cái kế tiếp băng quật....
  840K
 • Lữ Thiên xuyên qua đến một cái toàn viên thế giới trò chơi, trở thành một cái nắm giữ con dâu nuôi từ bé nam nhân. Vì cứu vớt con dâu nuôi từ bé, Lữ Thiên trở thành một cái 【 Thần Giới 】 người chơi, ...
  1340K
 • Lại tên 【 Bắt đầu chí cao thiên phú, ta tại Hồng Hoang vô hạn cướp đoạt 】 【NPC mô bản + Phía sau màn BOSS+ Nhẹ nhõm hài hước + Trăm ức người chơi 】 Gió tu trùng sinh 《 Hồng Hoang 》 giả lập trò chơi O...
  1220K
 • Vạn giới đại lục, trong vũ trụ sinh vật, toàn bộ tụ tập ở đây. Cổ Long, Cự Ma, tinh linh, tam đầu khuyển... Hơn nữa toàn bộ đều có một cái thân phận mới, suối chủ. Mà nhân vật chính tô ấm, cầm trong...
  1810K
 • Xuyên qua đến đại lục Teyvat mấy ngàn năm, cùng Chung Ly thành anh em kết bái đồng thời làm đại ca chuông huy đã cùng Chung Ly cùng một chỗ về hưu, cùng trở thành vãng sinh khách nữ khanh làm cá ướp ...
  1060K
 • Ta gọi phương tìm Ngoài ý muốn xuyên qua đại lục Teyvat Hệ thống cáo tri, đề thăng nữ thần hảo cảm có thể thu được dây dưa duyên phận, rút ra khen thưởng phong phú Ngay sau đó ta gặp ngưng quang Tươn...
  1680K
 • Toàn dân xuyên việt đến 《 Thâm Hải Mê Hàng 》 toàn thế giới 99. 9% đều là biển rộng.Bắt đầu một cái khoang thoát hiểm, trang bị dựa cả vào kiếm.Thần bí biển rộng chờ ngươi đi thăm dò.Ba mươi mét đáy b...
  1260K
 • 【 Tinh Hà Đế Quốc 】, một cái vượt thời đại đắm chìm thức trò chơi! Diệp trường phong, xem như một vị người chơi, lại là hỗn loạn trong đội hình nhân vật phản diện lớn nhất BOSS! Thẳng đến một năm sau...
  1040K
 • Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tần Phong xuyên qua . Thế giới mới bên trong, tất cả mọi người tại mười tám tuổi lúc bắt đầu tiếp xúc 《 Vạn tộc 》 thế giới, đồng thời tiến vào bên trong tu hành. Mà tại nghi th...
  1240K
 • Đứng đầu