Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

Ngôn Tình 50K Active
Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam
Tác giả: Cát Tường Dạ
Thời gian: 4 tháng trước
Bản tóm tắt:
 • Chương 1-1: Giới thiệu
 • Chương 1-2: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh
 • Chương 2: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn toạ mộ sơn thanh: Tân hôn
 • Chương 3: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Em sợ anh
 • Chương 4: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Anh rất tuấn tú
 • Chương 5: Yến sơ thu tân bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Em nghĩ thế nào
 • Chương 6: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Nhà họ Yến
 • Chương 7: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Khởi đầu khó khăn
 • Chương 8: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Khởi đầu khó khăn
 • Chương 9: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Tiểu bảo đâu?
 • Chương 10: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh:Tuần trăng mật kỳ lạ
 • Chương 11: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Ăn cái gì?
 • Chương 12: Không còn đường quay đầu nữa rồi....
 • Chương 13: Hài lòng
 • Chương 14: Chạy trốn
 • Chương 15: Phỉ thúy
 • Chương 16: Nói tiếng Trung
 • Chương 17: Đau bụng
 • Chương 18: Mùi vị
 • Chương 19: Mùi vị (2)
 • Chương 20: Tiệc rượu
 • Chương 21: Tiệc rượu (2)
 • Chương 22: Tiệc rượu (3)
 • Chương 23: Đột biến gen
 • Chương 24: Nói chuyện cẩn thận
 • Chương 25: Tiếp tục đi
 • Chương 26: Quyền hạn (1)
 • Chương 27: Người ngoài
 • Chương 28: Quyền hạn (2)
 • Chương 29: Quyền hạn (3)
 • Đứng đầu