• Tác giả: Rượu Thơm Như Cũ.Thể loại: Ngôn tình, Tiên hiệp, OE hoặc BE.Editor: Fēng Mián.Giới thiệu:“Đó là định mệnh của ngươi.” Ta nói.“Ta không tin, ta có thể chinh phục ông trời.”Ta nhìn chàng trai ...
    10K
  • Đứng đầu