• Editor: BunVăn án:Giản Sanh bước vào thư viện, anh vô tình mở ra một quyển sách, phát hiện bên trong có một chiếc thẻ kẹp sách, mà trên đó lại có tin nhắn.Ma xui quỷ khiến thế nào, Giản Sanh đã hồi â...
    20K
  • Đứng đầu